קרוב ללב

קרוב ללב

עוגה לארוע של חברה המייצרת סטנטים לניתוחי לב, עוצבה בצורת הסטנט.

€0.00