קרוב ללב

קרוב ללב

עוגה לארוע של חברה המייצרת סטנטים לניתוחי לב, עוצבה בצורת הסטנט.

$0.00