כשרות

בידינו תעודת כשרות בתוקף המצורפת לעוגה במידת הצורך.

אולמות, מסעדות וגני ארועים כשרים דורשים תעודת כשרות שתצורף לעוגה.